Figure 1. Tibetan Plateau vegetation classification map (Shen, Fu, Yu, Sun, & Zhang, 2014).